Om os

GenbrugsGruppens medlemmer

GenbrugsGruppen blev dannet i 1981 og har i de mere end 40 år den har eksisteret, givet et kæmpe økonomisk bidrag til almennyttige aktiviteter i de tilknyttede foreninger.

GenbrugsGruppens medlemmer er de, til en hver tid tilsluttede foreninger og grupper.

GenbrugsGruppen består i 2024 af:

Ølstykke Gymnastik Forening
Ølstykke og Omegns Folkedanserforening

GenbrugsGruppen ledes af en styregruppe bestående af personer, tilknyttet de to foreninger.
Styregruppens formand kan kontaktes på: formand@genbrugsgruppen.dk

GenbrugsGruppens overskud går til almennyttigt arbejde i de ovennævnte foreninger.

Copyright © GenbrugsGruppen Ølstykke 2018-2024 | By Havsland Webdesign