Orientering om coronavirus

NYT FRA. GENBRUGSGRUPPEN Ølstykke

Opdateret 4. april 2021

Genbrugen vil lørdag d. 15. maj 2021 åbne op for modtagelse af effekter – i tidsrummet mellem kl 9 -12.

Indsamlingerne vil derefter foregå på lørdage kl 9 – 12, dog ikke d. 5 juni 2021.

Indkørsel sker via hovedlågen fra Langdyssevej – følg venligst anvisningerne.

På Styregruppens vegne

Lizzi


Opdateret 8. marts 2021

GenbrugsGruppen håber, vi snart kan åbne op for modtagelse af effekter på Langdyssevej 4, Ølstykke. Men forsamlingstallet gør det desværre ikke muligt i øjeblikket. Så snart vi åbner, vil vi meddele det på vores hjemmeside/ Facebook – så hold øje.

Med hensyn til markeder håber vi, at vi kan starte op igen d. 8.august 2021, hvis Sundhedstyrelsens anvisninger tillader det.

Vi ønsker jer alle et grønt forår og en solrig sommer.

På styregruppens vegne

Lizzi Nielsen (formand)


Nyt fra GenbrugsGruppen

Opdateret 6. januar 2021

Sundhedsstyrelsen har udvidet restriktionerne, hvilket betyder, at vi må udvide perioden, hvor vi desværre ikke kan modtage effekter på Langdyssevej. Vi håber, vi kan åbne igen for indsamlinger til marts.

Markederne d. 7. februar og 14. marts er aflyst

Mvh GenbrugsGruppen


GenbrugsGruppen Ølstykke vil være lukket for modtagelse af effekter

Fra d. 1.12.2020 til d. 15.1.2021 (begge dage incl).

Vi ønsker alle vores kunder, kollegaer og medlemmer af Ølstykke Gymnastik forening, Ølstykke Folkedansere og Erik Harefod Spejderne en

RIGTIG GOD JUL og et GODT NYTÅR.

På glædeligt gensyn i 2021.


Kære alle frivillige og gæster på Genbrugsgruppen Ølstykke

Covid-19 situationen betyder desværre ændringer for GenbrugsGruppens markeder og åbningstider.

Vi opdaterer løbende denne side når der er nyt at fortælle.

Alle spørgsmål bedes rettet til formanden på: formand@genbrugsgruppen.dk – ♻️


Opdateret 13. september 2020

Seneste nyt fra GenbrugsGruppen i Ølstykke.

I den seneste tid er udviklingen af Covid-19 desværre ikke gået i en positiv retning, og udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen har gjort, at vi desværre ikke åbner for marked i oktober og november måned i år.

Vi håber, vi kan åbne igen d. 7 februar 2021.

Vi kører fortsat IKKE ud og henter effekter, men har åbent for indlevering på Langdyssevej 4, 3650 Ølstykke, onsdage og lørdage kl. 9 – 12.

Mvh Lizzi Nielsen
Formand for GenbrugsGruppen


Opdateret 13. august

Styregruppen har bestemt, at der ikke bliver holdt marked i september pga. covid-19.

Mht til markederne i oktober og november, besluttes det løbende alt efter Sundhedsstyrelsens udmeldinger. Vi kører fortsat ikke ud og henter effekter, men har åben for indlevering onsdage og lørdage kl 9-12.


Opdateret 7. juni

Genbrugen på Langdyssevej 4, 3650 Ølstykke, åbner igen for modtagelse af effekter

Onsdag d. 17.6 kl 9.00 – 12.00

Der vil derefter være åbent for aflevering

Onsdage mellem kl 9.00 – 12.00

Lørdage mellem kl 9.00 – 12.00

Der vil være afleveringssteder og kørselsretninger på pladsen. Følg venligst anvisningerne.

Vi kører ikke ud og afhenter effekter endnu, ligesom markedet i august er aflyst.

Vi glæder os til at se jer.
Opdateret 14. april

Ny vigtig info om coronavirus.

Regeringen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen vedtaget, at forbuddet mod store forsamlinger fastholdes til og med august måned.

Vi følger naturligvis de retningslinjer, og Styregruppen er derfor nødsaget til at aflyse alle markeder til og med august 2020. Med hensyn til afhentning af effekter ( ved kørsel) og indlevering på genbrugen vil der fortsat være lukket.


Opdateret 11. marts

GenbrugsGruppen i Ølstykke følger naturligvis de retningslinjer der er udsendt af myndighederne i forbindelse med coronavirus. Vores gæster og frivilliges sikkerhed på markeder og indsamlinger har altid vores højeste prioritet.

Styregruppen har taget en beslutning: VI AFHOLDER IKKE MARKED D. 5. april pga. risiko for coronasmitte.

Derudover vil der være lukket for afhentning af effekter (ved kørsel) og indlevering på genbrugsen – Langdyssevej indtil d. 15 april. Styregruppen holder løbende øje med situationen og taler sammen tirsdag d 14. april om, hvordan situationen er.

Situationen på genbrugsen omkring sortering/ frivilligt arbejde: Der er HELT lukket  fra torsdag d 12. marts for alt arbejde.

Derefter vil der være ADGANG FORBUDT for alle til og med d. 14. april indtil videre.

Copyright © GenbrugsGruppen Ølstykke 2018-2024 | By Havsland Webdesign